Testovací sestava

Testovací sestava byla vyvinuta společností Wood K plus (Tulln). Nastavení umožňuje současně prověřovat řezné síly a deformace lineárních řezných procesů při řezných rychlostech do 100 m / s. Proto je „nástroj“ (jediný nůž) instalován na třírozměrném senzoru síly, který je upevněn na stole stroje. Vzorek, který je namontován na rotujícím rameni, pak prochází nožem, kde probíhá řezání. Proces je současně zaznamenáván pomocí piezoelektrického snímače síly a vysokorychlostních kamer. Tím jsou analyzovány řezné síly působící na nůž a deformace uvnitř obrobku.

Vyvinuté meřicí zařízení umožňující testování přímočarého řezného procesu dřeva

Vyvinuté meřicí zařízení umožňující testování přímočarého řezného procesu dřeva

Detail oblasti zařízení, kde probíhá testování

Detail oblasti zařízení, kde probíhá testování

Držák vzorku se vzorkem dřeva upnutým mezi dva PUR bloky

Držák vzorku se vzorkem dřeva upnutým mezi dva PUR bloky

Řídící program zařízení HARDIS II

Řídící program zařízení HARDIS II

Řídící program zařízení HARDIS I

Vysokorychlostní kamery I

Vysokorychlostní kamery I

Zesilovač a záznamové zařízení pro sensor síly

Zesilovač a záznamové zařízení pro sensor síly

Partner pro měřicí techniku

AustriaCzechEnglish