O projektu

Cílem projektu je získání poznatků o mechanismech, které probíhají během dezintegrace tvrdého dřeva. Proto bude vyvinuta zkušební sestava, která umožní důkladnou analýzu dezintegračního procesu při řezné rychlosti přibližně 100 m/s. Proces je analyzován prostřednictvím podrobné analýzy řezné síly a deformace, aplikováním synchronizovaného měření síly a vysokorychlostních videozáznamů. Tato data budou použita jako základ pro vývoj konečnoprvkového modelu, který následně poslouží jako nástroj pro optimalizaci znalostní báze. Projekt „HARDIS“, červenec 2017 – červen 2020, je spolupráce mezi Katedrou nauky o dřevě, Lesnickou a dřevařskou fakultou, Mendelovou univerzitou v Brně a Wood K plus, Technologie povrchových dřevěných materiálů (Kompetenzzentrum Holz GmbH), Tulln.

 Hlavní Partner                                  Partner                                   Financováno

 

AustriaCzechEnglish