O projektu

Cílem projektu je získání poznatků o mechanismech, které probíhají během dezintegrace tvrdého dřeva. Proto bude vyvinuta zkušební sestava, která umožní důkladnou analýzu dezintegračního procesu při řezné rychlosti přibližně 100 m/s. Proces je analyzován prostřednictvím podrobné analýzy řezné síly a deformace, aplikováním synchronizovaného měření síly a vysokorychlostních videozáznamů. Tato data budou použita jako základ pro vývoj konečnoprvkového modelu, který následně poslouží jako nástroj pro optimalizaci znalostní báze. Mechanická dezintagrace tvrdých dřev je řešen ve spolupráci mezi Ústavem nauky o dřevě a dřevařských technologií, Lesnickou a dřevařskou fakultou, Mendelovou univerzitou v Brně a Wood K plus, Oblast masivního dřeva a kompozitů na bázi dřeva (Kompetenzzentrum Holz GmbH), Tulln.

 Hlavní Partner                                  Partner                                   Spolufinancování Partnera

 

 

AustriaCzechEnglish